بزرگترین قرارداد قرن حاضر آماده است.

بزرگترین قرارداد قرن حاضر آماده است.
(فاكس نيوز آمريكا)

تلاش هاى این معامله در بین فلسطين و اسرائیل خواهد بود. و در آن اولين قبله مسلمانان پایتخت اسرائيل خواهد بود.

با توجه به(فوكس نيوز آمريكايى) معاهده داراى 200-175 صفحه خواهد بود.

در مورد اين پیش نویس به آقاى ترامپ اطلاع داده شده. هیچ کس در مورد جزئیات این پیش نویس به جز پنج نفر از اعضای قصر سفيد آمريكا نمی داند.

مقامات رسمی اعلام کردند که پیش از انتخابات 9 آپريل در اسرائیل برای حفظ خطرات كه احتمال دارد به طور رسمی اعلام نخواهد شد.

در پایان هفته فبرورى ، پسر(داماد) ترامپ با مقامات ديگر کشور از پنج كشورهاى خلیجى بازدید خواهند کرد.

در کنفرانس ورشو شركت کنندگان را وادار به بازگرداندن صلح در اسرائیل و فلسطین عليه ايران اقدامات ایالات متحده كمك هاى مورد نياز را انجام خواهد داد.
آیا کشورهای عربی امضا خواهند كرد؟

اپنا تبصرہ بھیجیں