ايران يك كشور بزرگ گوينده: مفتى گلزار أحمد نعيمى

ايران يك كشور بزرگ گوينده: مفتى گلزار أحمد نعيمى

ايران يك كشور بزرگ
گوينده: مفتى گلزار أحمد نعيمى
ايران يك كشور قابل فخر ممالك مسلمة و سرمايه بزرگ اين أمة است،در دنياى اسلامى يگانه كشور مسلم كه با قوت و استكبارى خود با ابر قدرت هاي جهان روبرو شده ميتواند، قوم اين كشور بسيار خوش قسمت هستند كه چنين با ايمان و با حوصله و با هوش قائد نصيبشان شده است، چنين قائد كه با هر قسم طوفان ها مقابله كرده ميتواند، امروز زمانيكه من سخنرانى رئيس جمهور آمريكا جناب ترمپ در كنفرانس پريس را شنيدم من خواستم براى قوم و قائد ايرانيان سلامى پيش كنم كسيكه استحكاميت او آقاى ترامپ را مجبور به تعريف كردن كرده است، در اين كنفرانس آقاى ترامپ با جناب وزير أعظم جاپان آقاى شنزو ابى همراه بودند، و آقاى ترامپ گفتند(من به دنبال اين هستم که ايران بگويد هیچ سلاح هسته ای ندارد، ایران توان بالقوه اقتصادی زیادی دارد، بنابراین بسیاری از مردم ایران از مردم ديگر گشورها بزرگ هستند. کشور بزرگ با رهبر بزرگ است. ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم. من می خواهم اين را واضح کنم .ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم.)
كجا آن سخنان كه ما ايران را از بين ميبريم كجا اين تعريفات ايران و مردم آن ، كجا تغير دادن حكومت ايران و كجا اين سخن آقاى ترامپ ( ما به دنبال تغيير رژیم نیستیم) اين نقطه نظر آقاى ترامب بخاطر تحت فشار آمدن كدام كور نيست ،اين فيل مست و مدهوش را كى تحت فشار آورده ميتواند. اين نظر ترامپ را قائد چون قائد ايرانيان تبديل كرده است. در سال 2015 بين ايران و ممالك بين الملل يك معاهده امضاء شده بود كه بنام (JCPOA) است، در اين معاهد آمريكا،روس،چين،ايران،برطانيه،فرانسه،و جرمنى ديگر ممالك بين الملل نيز امضاء كرده بودند، با به امضاء كردن اين معاهده ايران بايد ولايات جوهرى خود را بايد بسيار كم ارزش كند، و در اين معاهد چنين گفتن شده بود كه اگر ايرات با اين معاهده عمل كند بطور مكمل پس از اين همه مجازات اقتصادى رهاى خواهد شد ،و ايران بطور كامل اين معاهده را انجام داد و بزرگترين دليل اين است كه زمانيكه نگرانى شد از ولايات جوهرى ايران آنجا بود كه گفته شد ايران بطور كامل وظيفه خود را انجام ميدهد، اما آمريكا قبل از همه كه با اين معاهده مخالفت و دور نشينى را انتخاب كرده بود، سبب اختلاف و دورنشينى خود را چنين اعلان كرد كه ايران دهشت افگنى را منتشر كرده است، بنظر من اين بيان آقاى ترامپ بسيار بيهوده و بى انصاف است، حقيقت اين است كه دهشت افگنى را ايران نه بلكه آمريكا و همجواران آن منتشر ساخته است، از چنديدن قرن بدين سو آنان شرق ميانه را به ميدان جنگ تبديل كردهض اند، آمريكا بر شرق ميانه و ممالك عرب تسبط كامل بدست آورده است، معدن هاي ايشان را چور و چپاول كرده، در شرق ميانه آمريكا مثل يك قبضه كننده مسلط است هر زمانيكه به دالر ضرورت پيدا كند او ممالك عربى را در مقابل ايران ايستاده كرده و خودش پول بدست مياورد ، جاي افسوس اين است كه ديگر ارگان هاي اين معاهده ميخواهند اين معاهده را به پايه اكمال برسانند ،اما آمريكا بخاطر مفاد هاي مالي خود دور نشينى اختيار كرده است، آمريكا ميخواهد تا ايران مخالفت ورزى كند با اين معاهد كه ايران چنين نخواهد كرد.
آمريكا بالاى ايران مشقت ها را مزيد ساخته، آمريكا در اپريل 2019 ايران را حاميان دخشت افگنان خوانده و كارهاى آن كشور را متوقف ساخته است، چنين مشقت ها را بالاى كمپني بين المللى فولاد ايران نيز آورده است ، يقينا اين بسيار يك نا انصافى بزرگى است، و ممالك مسلم اين بى انصافى را خاموشانه تماشا ميكنند ، چقدر افسوس كنم با اين رويه مسلمين بازهم كم است،اين واضح است كه ايران با اين مشقت ها بالاتر از 40 سال دست و پنجه نرم ميكند و با نشيب و فرازى هاى زيادى روبرو شده است، يك آفات ناگاهانى بود كه آمد اما ايران دست بر هيچ كسى پيش نكرد و نخواهد كرد در آينده، چون قائد آنها بسيار هوشيار و مخلص با ملت خود است، ازاينرو آكريكا هرگز ايران را خم نتوانسته است،آمريكا ايران را به جنگ تهديد كرد اما ايران آمريكا را بيشتر از يك سگ آواز كننده ندانست، آمريكا ميخواست كه ايران بر ميز مذاكره بيايد اما ريئس جمهور ايران بسيار سخنرانى عالى كرد و گفت(جنگ نخواهد شد و نه ما مذاكرات خواهيم كرد) ، يعنى اين واضح است كه آمريكا جنگ نه بلمه مذاكرات ميخواهد كه ما مذاكرات كننده نيستيم، و سپه سالار اردوى ايران گفته است اگر اين مشكلات اقتصادى برداشته نشود ما آبناى هرمز را بند ميكنيم و بواسطه آبناى هرمز 20 فيصد تيل دنيا برآمده ميشود، رئيس ارتش ملي ايران جناب باقرى گفتند كه اگر آبناى هرمز بند شود پس هيچ كشور خليجى تيل براى ديگران مهيا نخواهد توانست، اين سخنان را آقاى باقرى زمانى كرد وقتى آمريكا قطع تعلقات با ممالك تيل اخذ كننده از ايران را كرد .
با رويه زشت ايران آمريكا رويه خود را تبديل كرده و گفت ما با ايران جنگ نميخواهيم، در جريده آمريكايى (نيويارك تايمز) خبرى به نشر رسيده است كه رئيس جمهور آمريكا پنتاگون واضح كرده است كه آنان با ايران جنگ نميخواهند، وزير خارجه آمريكا (آقاى پومپيو) براي رئيس عمانى نقش كردار شخص سوم را گفته است، و مقصد ايشان معلوم و واضح است كه ساعت آمريكا در كقابل عزم و اراده قائد ايرانى ايستاده شده است. از خاطر اين تاكتيك هاي ايران حالا ايران در خطره جنك قرار ندارد.
وزير خارجه ايران (جواد ظريف) پس از سفر به چين گفتند كه آمريكا جنگ نميخواهد اما مشوره دهنده گان آن ايشان را دخيل جنگ ميكند. و ايشان گفتند كه ايران جنگ نميخواهد اما كدام كشور ديگر نيز اين را مغالطه نكند كه با ايران جنگ ميخواهد.
قائد ايرانى براى پسمان كردن آقاى ترامب بسيار مطمئن و پر جوش معلوم ميشود، جنرال انقلاب پاسدارن سپاهى ها (جناب حسين سلامى) چنين گفتند كه در حال حاضر جنگ بين دشمنان آمريكا و ايران جاري است ، آقاى روحانى در يكى از سخنرانى هاى خود فرمودند ملت ايران هرگز در مقابل زور گويان خم نشده اند و نميشوند، ملت ما بالاى مذاكرات و منطق باور دارند، و ملت ايران هرگز در مقابل زور گوى دشمن سر خم نخواهند كرد، و با عزم و اراده قوى خود دشمنان خود را شكست خواهند داد.
خواننده گان محترم: شما فكر كنيد كه قائد ايرانى چقدر مستحك و پايدار است، تمام ملت و حكومت يك دست هستند، وقتى اين طور يك مستحكم و واحد ملت باشد اينان را چطور شكست داد؟؟ ازاينرو آقاى ترامب در سفر خود به جاپان تعريف اين كشور را كرده است،و بنظر من وقت بعد آمده از آن ايران است و يك ملت و قوت عالى جور شده اند.
خواهش من از عربستان سعودى اين است كه ايشان در رويه خود تبديلى بياورد و علاقات برادرى خود را مستحكم كند با ايران. اين براى هردو كشور بهتر خواهد بود. اگر سعودى بر مشوره وزير خارجه ايران عمل كند خودش نيز در أمن خواهد بود و ايرام نيز. وزير خارجه ايران در سفر خود به عراق گفت بيايد چنين معاهده كينيم كه بالاى يكديگر خود حمله نخواهيم كرد. چنين نظريه آقاى جواد ظريف به سفر خود به پاكستان براى آقاى عمران خان كرد تا سعودى را راضى كند كه بريكديگر خود حمله آور نخواهيم شد. من اميدوار هستم كه آقاى عمران خان سعودى را راضي خواهند كرد.
اين وضعيت فعلي خليج نه تنها آسيا بلكه تمام دنيا را أمن داده است، آمريكا بايد بسيار با هوشيارى قدم بگذارد در حال حاضر شكست دادن يك كشور آنقدر آسان نيست، آمريكا هرگز ايوان را سر خم نشان داده نميتواند، نگذاريد آمريكا در حوض خون آب بازى كند.